OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

zmeny v turistických trasách

Zmeny v priebehoch turistických trás od roku 2000:
 
Zoznam zahŕňa len významnejšie zmeny alebo zmeny začiatku/konca trasy. Zverejnené sú aj trasy ktoré vznikli alebo zanikli, prípadne boli prečíslované. Uvedené roky sú len orientačné. Dátumy, kedy boli trasy zmenené administratívne a kedy aj v teréne sa môžu líšiť. Zoznam zahŕňa len klasické oficiálne trasy radov 07XX, 24XX, 51XX a 81XX.
 
Žlté
8101:
V roku 2002 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Koliba - Kamzík, lúka.
 
8105:
V roku 2008 predĺžená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Vinosady - Široké.
 
8106:
V období medzi rokmi 2001 a 2002 pretrasovaná na úseku Pod Zámčiskom - Nad hvezdárňou do súčasnej podoby (cez Zámčisko). Zároveň presmerovaná na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Harmónia - Pod Zámčiskom (súbeh s modrou). Vytvorený úsek Pod Peprovcom - Pod Zámčiskom.
 
8108:
V období medzi rokmi 2004 a 2005 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby (po centrum obce Sološnica). Zrušený úsek Sološnica - Sološnica, žst.
 
8109:
V období medzi rokmi 2004 a 2005 skrátená na začiatočnom úseku (po centrum obce Plavecký Mikuláš). Zrušený úsek Plavecký Mikuláš, žst - Plavecký Mikuláš.
V roku 2015 predĺžená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Sedlo Báborská - Plavecký Mikuláš.
 
8119:
Pred rokom 2010 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Sedlo nad Juríkovcami - Horná Súča (súbeh s modrou).
 
8120:
V období medzi rokmi 2011 a 2015 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Kubrá - Kubrá, Kyselka (súbeh s červenou).
 
8123:
V roku 2018 predĺžená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Piešťany, železničná stanica - Piešťany, kolonadový most.
 
8127:
V období medzi rokmi 2004 a 2005 skrátená na začiatočnom úseku (po centrum obce Plavecké Podhradie). Zrušený úsek Plavecké Podhradie, žst - Plavecké Podhradie.
V roku 2019 predĺžená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Plavecké Podhradie, žst - Plavecké Podhradie (obnova predtým zrušeného úseku).
 
8128:
V roku 2020 predĺžená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Havrania skala, rázcestie - Klauža.
 
8129:
Po roku 2005 pretrasovaná na úseku Kovalovské lúky, rázcestie - Kovalovské lúky do súčasnej podoby (zároveň zmenená poloha smerovníka Kovalovské lúky, rázcestie).
 
8135:
V období medzi rokmi 2018 a 2019 pretrasovaná na úseku Sedlo pod Lyscom - Velčice do súčasnej podoby (cez rázcestie Pod Vápenicou, obchádzka plota).
 
8136:
V období medzi rokmi 2008 a 2010 presmerovaná na koncovom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Zlatné - Žitná-Radiša (dnes modrá trasa). Vytvorený úsek Zlatné - Kšinná.
 
8137:
V období medzi rokmi 2008 a 2010 pretrasovaná na úseku Sedlo Rázdelie - Nitrianske Rudno do súčasnej podoby cez Košútovu skalu.
 
8138:
Pred rokom 2009 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Krásna Ves - Slatinka nad Bebravou (vedenie trasy po cestných komunikáciách).
 
8147:
Pred rokom 2005 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby (zároveň zmenená poloha smerovníka Ovčia skala).
 
8149:
V období medzi rokmi 2001 a 2002 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Orešianske sedlo - Horné Orešany (náhradou 2445).
 
8151:
V období medzi rokmi 2000 a 2005 pretrasovaná na úseku Žitavany - Benát (nový úsek bol kratší).
V roku 2012 skrátená do súčasnej podoby. Zrušený úsek Žitavany - Benát.
 
8152:
V období medzi rokmi 2002 a 2003 vytvorená nová trasa (náhrada za úsek trasy 2401).
 
8155:
V roku 2006 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
8157:
V roku 2008 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
8158:
V roku 2008 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe (náhrada za trasu 2439 a úsek trasy 0714).
 
8159:
V roku 2008 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe (náhrada za náučný chodník).
 
8161:
V roku 2000 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
8162:
V roku 2003 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
8163:
V roku 2003 vytvorená nová trasa.
V roku 2009 predĺžená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Kunov, námestie - Kunov, ihrisko.
 
8164:
V roku 2003 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
8165:
V roku 2006 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
8166:
V roku 2007 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
8167:
V roku 2008 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
8168:
Zamýšľaná v roku 2011 (Píla, rázc. - Budmerice), nakoniec realizovaná zelená 5143.
V roku 2015 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
8170:
V roku 2007 vytvorená nová trasa.
V roku 2020 presmerovaná na koncovom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Katarínka, rázcestie - Katarínka, zrúcanina (súbeh s modrou) a vytvorený úsek Katarínka, rázcestie - Dechtice, Planinka.
 
8192:
Zamýšľaná okolo roku 2009, istý čas existujúca len administratívne, v teréne nie (Hrušov - Dobrohošť - Jazero Vojka).
V roku 2011 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
8195:
V roku 2020 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe (náhrada za úsek trasy 2424).
 
 
Červené
0701:
Po roku 2000 pretrasovaná na úseku Polianka - Myjava, cintorín do súčasnej podoby.
V roku 2002 pretrasovaná na úseku Slavín - Kamzík.
V roku 2020 pretrasovaná na úseku Dobrá Voda - Odbočka k Dobrovodskému hradu do súčasnej podoby.
V roku 2021 pretrasovaná na úseku Spariská - Biely kríž do súčasnej podoby.
 
0704:
V roku 2003 prečíslovaná na 0770.
 
0706:
Pred rokom 2005 pretrasovaná na úseku Vodná nádrž Žikava - Hrušov, štátna cesta do súčasnej podoby (priamejšia trasa).
 
0710:
V roku 2013 zrušená (náhradou 5145).
V roku 2021 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
0711:
V období medzi rokmi 2007 a 2009 presmerovaná na koncovom úseku do súčasnej podoby (zmenený koncový bod, vedenie lesom namiesto hrádze).
 
0712:
V roku 2003 prečíslovaná na 0772 a 0773.
 
0713:
V roku 2008 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
0714:
V roku 2006 vytvorená nová trasa.
V roku 2011 pretrasovaná v celej svojej dĺžke na úseku Čunovo - Trojmedzie do súčasnej podoby (začiatok a koniec trasy zachované).
V roku 2016 priradený úsek Galéria Danubiana - Čunovo (náhrada za úsek trasy 0715).
 
0715:
V roku 2000 vytvorená nová trasa.
V roku 2009 pretrasovaná na úseku Hrušov, rázcestie - Vojčianske jazero (vedenie trasy po hrádzi a cez obec Vojka).
V roku 2016 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Čunovo - Šípová hať.
 
0770:
Od roku 2003 označená časť pôvodnej trasy 0704.
Po roku 2004 pretrasovaná na úsaku Salaš - Krížnica, poľovcnícka chata do súčasnej podoby (cez Turecký stôl).
 
0771:
V roku 2003 vytvorená nová trasa.
V roku 2009 pretrasovaná na úseku Senica - Vodná nádrž Kunov do súčasnej podoby cez rázcestník Kunov, ihrisko (mimo centrum Kunova).
V období medzi rokmi 2013 a 2014 pretrasovaná na začiatočnom úseku do súčasnej podoby cez rázcestník Šance, u Sabotov.
 
0772:
Od roku 2003 označená časť pôvodnej trasy 0712.
V roku 2019 pretrasovaná na úseku Hrušov - Pri červenom kríži do súčasnej podoby.
 
0773:
Od roku 2003 označená časť pôvodnej trasy 0712.
 
0774:
V roku 2015 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
Zelené
5105:
V období medzi rokmi 2004 a 2005 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby (po centrum obce Plavecký Mikuláš). Zrušený úsek Plavecký Mikuláš, žst - Plavecký Mikuláš.
V roku 2015 predĺžená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Mon Repos - Pod Jeleňou horou.
 
5109:
Po roku 2000 pretrasovaná na úseku Dolinky - Stará Turá, Chirana do súčasnej podoby (cez Drahý vrch).
 
5110:
Po roku 2002 predĺžená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Petrova Lehota - Veľké lúky, prameň.
 
5113:
V období medzi rokmi 2004 a 2005 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby (po centrum obce Lozorno). Zrušený úsek Lozorno - Lozorno, žst.
 
5114:
V roku 2021 (koncom mája) predĺžená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Devínska Kobyla, rázcestie - Devínska Kobyla, rozhľadňa.
 
5115:
V 2003 predĺžená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Motorest Havran - Sobotište.
Po roku 2005 pretrasovaná na úseku Kovalovské lúky, rázcestie - Kovalovské lúky do súčasnej podoby (zároveň zmenená poloha smerovníka Kovalovské lúky, rázcestie).
 
5122:
V 2017 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Slepčany, žst - Pamätník Vozokanský lev (vedenie trasy po cestných komunikáciách).
 
5124:
Pred rokom 2010 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Horná Súča - Horná Súča, Bojková.
 
5125:
V roku 2002 predĺžená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Bratislava, hlavná stanica - Koliba.
 
5128:
Po roku 2012 pretrasovaná na úseku Nová Lehota - Bezovec, rekreačné stredisko do súčasnej podoby (cez rázcestie Bezovec, zastávka).
 
5129:
Po roku 2010 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Ladice - Ladice, žst.
 
5134:
Po roku 2006 pretrasovaná na úseku Rudnianska Lehota - Nitrianske Rudno do súčasnej podoby (skratka).
 
5135:
V roku 2018 presmerovaná na začiatočnom úseku. Zrušený úsek Piešťany, Kolonadový most - Piešťany, most pre peších a vytvorený úsek Piešťany, most pre peších - Pod Lipinou (zmena však nebola oficiálne podporená Klubom slovenských turistov - v roku 2019 vrátené do pôvodného stavu).
 
5136:
V roku 2000 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
5137:
V roku 2003 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
5139:
V roku 2003 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
5140:
Od roku 2006 označená trasa pôvodného čísla 5413 z roku 2003.
 
5141:
V roku 2006 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
5142:
V roku 2011 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
5143:
V roku 2011 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
5144:
V roku 2012 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
5145:
V roku 2013 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe (náhrada za trasu 0710).
 
5146:
V roku 2014 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
5147:
V roku 2017 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
Modré
2401:
V roku 2002 presmerovaná na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Vojenská nemocnica - Kamzík, lúka (náhradou 0701 a 8152). Vytvorený úsek Krásna hôrka, NOÚ - Kamzík, lúka.
V roku 2010 predĺžená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Figaro - Ústredie Klubu slovenských turistov.
 
2406:
V období medzi rokmi 2004 a 2005 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby (po obec Pernek). Zrušený úsek Pernek - Pernek, žst.
 
2407:
V období medzi rokmi 2004 a 2005 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby (po centrum obce Kuchyňa). Zrušený úsek Kuchyňa - Kuchyňa, žst.
 
2408:
V období medzi rokmi 2004 a 2005 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby (po centrum obce Plavecké Podhradie). Zrušený úsek Plavecké Podhradie, žst - Plavecké Podhradie.
V roku 2006 predĺžená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Sedlo Skalka - Rohožník.
 
2409:
V období medzi rokmi 2004 a 2005 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby (po centrum obce Plavecký Mikuláš). Zrušený úsek Plavecký Mikuláš, žst - Plavecký Mikuláš.
 
2413:
V roku 2003 predĺžená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Podbranč, Podzámok - Sobotište, námestie.
 
2423:
Po roku 2000 skrátená na koncovom úseku. Zrušený úsek Soblahov, žst - Soblahov.
Po roku 2012 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Chata pod Ostrým vrchom - Soblahov, žst.
 
2424:
Po roku 2010 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Podhorany pri Lužianskach, žst. - Viadukt.
V roku 2020 pretrasovaná na úseku Korytnica - Sedlo pod Žibricou do súčasnej podoby (skratka, náhradou 8195).
 
2426:
Po roku 2010 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby (po centrum obce Jelenec). Zrušený úsek Jelenec - Jelenec, žst.
V roku 2020 pretrasovaná na úseku Horné Lefantovce - Pusté do súčasnej podoby (cez rázcestie Majer sv. Jána, Veľký kaštieľ).
 
2428:
V období medzi rokmi 2001 a 2002 presmerovaná na koncovom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Pod Veľkou homoľou - Traja jazdci. Vytvorený úsek Pod Veľkou homoľou - Veľká homoľa.
 
2429:
Po roku 2001 predĺžená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Vrchhora, hradská - Vojtechov.
 
2432:
Po roku 2000 presmerovaná na začiatočnom úseku do súčasnej podoby (začína pod hradom Uhrovec).
V roku 2008 presmerovaná na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Holý vrch - Skačany. Zrušený úsek Holý vrch - Jankov vŕšok (súbeh s červenou).
 
2434:
Po roku 2008 presmerovaná na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Vojšín, kríž - Malá Lehota, Skalie CHPV. Zrušený úsek Vojšín, kríž - Píla (zrušený úsek podstatne dlhší)
V roku 2020 pretrasovaná na úseku Drozdovo - Sedlo Kuchyňa do súčasnej podoby (cez obec Veľká Lehota).
 
2439:
V roku 2021 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
2440:
V roku 2010 pretrasovaná na úseku Bajdel, most - Sihoť, most do súčasnej podoby (nejde po hrádzi).
V roku 2014 pretrasovaná na úseku Vlčie hrdlo - Gajc do súčasnej podoby (mimo Ostrova Kopáč, na podnet ochranárov).
 
2443:
Po roku 2000 skrátená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Šípkové - Vrbové (vedenie trasy po cestných komunikáciách).
 
2445:
V období medzi rokmi 2001 a 2002 presmerovaná na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Boleráz - Majdan, kúpalisko. Vytvorený úsek Horné Orešany - Majdan, kupalisko (náhrada za 8149).
 
2446:
V roku 2014 skrátená na začiatočnom úseku do súčasnej podoby. Zrušený úsek Hradište pod Vrátnom - Hradište pod Vrátnom, rázcestie s modrou (súbeh so zelenou).
 
2447:
V roku 2006 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe (kandidát na zrušenie, značenie neobnovované).
 
2448:
V roku 2009 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
2451:
V roku 2011 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
2452:
V roku 2019 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
2457:
V roku 2015 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
2458:
V roku 2010 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
2459:
V roku 2010 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
2461:
V roku 2012 predĺžená na koncovom úseku do súčasnej podoby. Vytvorený úsek Devínska Nová Ves - Cyklomost slobody (administratívne vedená po Schlosshof).
 
2468:
V roku 2014 vytvorená nová trasa v súčasnej podobe.
 
Zrealizované boli menšie zmeny v lesných porastoch na turistických chodníkoch (neuvádzame všetky):
Žltá 8110 na úseku Dúbrava - Pod Lipovým vrchom (obchádzka plota).
Žltá 8118 na úseku Chabová - Liešna.
Žltá 8132 na úseku Meškov vrch - Podhorany, Viadukt.
Žltá 8135 na úseku Sedlo pod Lyscom - Horáreň pod Lyscom. (staršia zmena).
Žltá 8151 na úseku Obycké lúky, pod Benátom - Benát.
Červená 0701 v lokalite Kamzík.
Červená 0701 na úseku Kubrá, Kyselka - Nad Kubrianskou dolinou.
Červená 0705 na úseku Studená dolina - Holý vrch.
Červená 0705 na úseku Humništia - Havran, rázcestie (obchádzka plota).
Zelená 5107 na úseku Malá Klenová - Horná Pustá Ves (obchádzka plota).
Zelená 5109 na úseku Dlhý vŕšok - Jablonka, Borovskovci.
Zelená 5112 na úseku Brúsne - Sedlo Machnáč.
Zelená 5118 na úseku Pod Lipovým vrchom - Bojková.
Zelená 5118 na úseku Pod krížom - Dolná Raková (obchádzka plota).
Zelená 5135 na úseku Striebornica - Koliba pod Gaštanom (obchádzka plota).
Modrá 2409 na úseku Klauža - Smolenický zámok.
Modrá 2413 na úseku Drviská - Zrúcanina hradu Branč (priama trasa).
Modrá 2415 na úseku Zlatnícka dolina - Fráterka, poľovnícka chata.
Modrá 2417 na úseku Sedlo Havran - Čertova pec, motorest.
Modrá 2418 na úseku Kamenná horáreň - Sedlo pod Skalinami.
Modrá 2423 na úseku Prejta - Iliavka.
Modrá 2423 na úseku Iliavka - Horná Poruba, hradská.
Modrá 2430 na úseku Brod - Pochabany.
Modrá 2430 na úseku Dekanova chata - Medvedí vrch.
Modrá 2432 na úseku Uhrovský hrad - Holý vrch (obchádzka plota).
Modrá 2442 na úseku Dolina, chaty - Sedlo Holé brehy.
Modrá 2442 na úseku Sedlo Holé brehy - Podhradie, chaty pri vlekoch.
Modrá 2450 na úseku Studnička Jelšovka - Sedlo pod Rakytou (viacnásobná zmena).
 
Zrušené náučné chodníky (kedysi pod správou KST):
9701: Zlatno - Skýcov
9703: Devín - Sandberg
 
Pozn.: aj mapy obsahovali niektoré chyby, prípadne v nich niečo chýbalo alebo bolo zakreslené navyše. Momentálne nám nie je jasné, kedy (či pred alebo po roku 2000) vznikli tieto trasy: žltá 8115, žltá 8160.
 
Zverejnené údaje sú len informatívne a nevieme garantovať správnosť všetkých údajov. Zároveň privítame akékoľvek doplňujúce alebo opravné informácie.