OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

hlavná stránka

 
O stránke
 
Táto stránka sa zaoberá turistickými trasami na západnom Slovensku a časti stredného Slovenska. Podrobne rozpísaných je vyše 250 turistických trás rozdelených do štyroch sekcií, lyžiarske trasy, miestne trasy a náučné chodníky, vrátane ich priebehu. Okrem toho je snaha zdokumentovať čo najviac turistických smerovníkov vrátane nadmorskej výšky a informácií o turistických trasách prechádzajúcich daným miestom s príslušným kilometrovým údajom. Vypísané údaje sa nemusia zhodovať s údajmi na turistickej smerovke, a to v prípade, že priebeh alebo číslo trasy boli zmenené.
 
Postupne sú dopĺňané aj turistické trasy v pohoriach Biele Karpaty, Javorníky, Strážovské vrchy, Vtáčnik, Štiavnické vrchy a čiastočne Malá Fatra. Na zozname momentálne pracujeme.
 
Pripravujeme tiež článok venujúci sa zaujímavostiam, ktoré sa týkajú turistického značenia priamo v teréne.
 
 
Turistické trasy
 
Farby: rozlišujeme štyri farebné varianty turistických trás, a to červené, modré, zelené a žlté trasy. V zásade platí, že červenou sú vyznačené magistrály a trasy s dlhšou vzdialenosťou, ktoré sú zvyčajne najlepšie udržiavané. Modré značky zase vedú k významným lokalitám či turistickým objektom. Zelené spájajú hrebene alebo vrcholy kopcov s okolitými obcami, pričom vedú prevažne dolinami s menej náročným stúpaním (napr. trasa 5101 - Medené Hámre, 5102 - Kuchyňa, 5105 - Plavecký Mikuláš...) Žlté majú prevažne kratšiu vzdialenosť alebo sú to spojky medzi dvoma trasami (napr. trasa 8105).
Uvedené však nemusí platiť vždy. V lokalite, kde vzhľadom na už existujúce trasy nie je možné zvoliť inú farbu, je nová trasa vyznačená práve takou farbou, aká je k dispozícii, aby nedochádzalo ku križovaniu trás rovnakej farby (príklad - trasa 0713). Stretnutie trás rovnakej farby v spoločnom bode je zriedkavé a aj to zvyčajne len na miestach, kde aspoň jedna trasa končí (napr. Piešťany alebo Mlynská dolina).
Trasa E8: európska diaľková trasa prechádzajúca ôsmimi európskymi krajinami, západným Slovenskom na úseku Jelení háj - Horná Poruba prechádza prostredníctvom týchto trás: 0711, 0701, 2416, 5119, 8114, 5111, 0705 a 0701.
 
 
Turistické značenie
 
Klasická turistická značka je veľkosti 10 x 10 cm a pozostáva z troch rovnobežných pásov, pričom prostredný pás určuje farbu trasy (červená, modrá, zelená, žltá) a zvyšné dva sú biele. Po svojom obvode môže byť olemovaná hnedou, hnedozelenou alebo prípadne inou podobnou farbou. Šípky zase znamenajú zmenu smeru trasy. Okrem toho poznáme radu ďalších, ktoré sú špecifické svojim výzorom a miestom, ku ktorému vedú. Ich podobu aj význam nájdete tu:
 
 
 
  
 
Smerovníky, turistické smerovky
 
Nachádzajú sa na začiatku a konci trasy, križovaní trás a prechádzaní trás okolo významných objektov či iných turistických destinácií. Smerovník pozostáva z jednotlivých smeroviek, ktoré sa viažu k turistickým trasám prechádzajúcim daným miestom a zvyčajne tiež tabuľkou udávajúcou názov lokality a nadmorskú výšku. Tie sú umiestnené prevažne na kovovej tyči žltej farby zakončenej strieškou, využívajú sa však aj stromy či objekty nachádzajúce sa v okolí, ak je možné umiestniť na ne smerovky (lampy pouličného osvetlenia, zastávkové prístrešky či múry budov). Umiestňovanie smeroviek podlieha určitým pravidlám, podobne ako pri značkách býva červená vždy na vrchu, modrá nad zelenou a žltou, žltá vždy na spodku. V niektorých prípadoch však možno nájsť prehodené poradie. Údaje uvedené na turistickej smerovke sú vysvetlené tu:
 
  
 
Primárnym cieľom stránky je zoznam a evidencia turistických trás, obsah stránky nie je vhodný na naplánovanie výletov. Na takéto účely využite službu hikeplanner, prípadne iné webové stránky či mapové portály. Jednotlivé údaje v tabuľkách pri turistických trasách sú čerpané primárne z turistických smeroviek osadených v teréne, niektoré však prešli korekciou. Všetky použité materiály a fotografie sú vlastné.
 
 
Správcom turistických chodníkov je Klub slovenských turistov a jeho jednotlivé oddiely. Akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa stavu turistických chodníkov alebo značenia, nesúvisiace s obsahom tejto stránky preto smerujte inam.
 

Copyright © turisticketrasy.wbl.sk, 2013 - 2022                                                               kontakt: turisticketrasy@wbl.sk