OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

lyžiarske trasy

Lyžiarske trasy, tak ako aj turistické, sú vyznačené štyrmi farbami (biela, červená, zelená a modrá). Značenie sa od turistického odlišuje tým, že biele pásy sú nahradené oranžovými. V pohorí Malé Karpaty sa nachádzajú dve lyžiarske trasy v správe KST - biela trasa 3806 a červená trasa - 3001.
 
 
 
Smerovky sú na rozdiel od turistických oranžové, namiesto časového údaju sa uvádza vzdialenosť (v km). Uprostred vrchného riadku sa nachádza nápis ˝Lyžiarska trasa KST˝.
 
Po kliknutí na hrubo vyznačené ciele sa zobrazí fotografia smerovníka.
Č. trasy Smerovník Údaj v km
Spoločné s trasou
3806 Lozorno /BUS/ (195m) 0,0 2459, 5113, 8167
  Lintavy, červený domček (336m) 6,3 2459, 5113, 8167
  Košarisko (407m) 4,3|10,6 0702, 2404, 5101
3001 Kamzík, lúka (400m) 0,0 0701, 2401, 5125, 8101
  Spariská (352m) 4,9 0701, 2402
  Biely kríž (498m) 4,8 0701, 2403, 5145, 8103
  Kozí chrbát (557m) 6,2 0701, 5101
  Tri kamenné kopce (565m) 4,1 0701, 2405, 8131
  Pezinská Baba (540m) 4,3|24,3 0701, 2406
 
Trasa 3001 nie je špeciálne označená, po celej svojej dĺžke vedie súbežne s trasou 0701. Treba sa orientovať klasickými turistickými značkami.
 
V okolí Myjavy zasa môžeme natrafiť na lyžiarske trasy s trochu odlišnými smerovkami. Tieto trasy nemajú svoje číslo (resp. neuvedené) a nie sú v teréne vyznačené (treba sa orientovať podľa smeroviek a mapy). Spravuje ich tiež KST.